Produktträffar

/ Sophantering

TubeSac - en riktigt smart produkt!

TubeSac är en lång tub av plast där du själv bestämmer storleken på säcken med hjälp av buntband eller knut. Du fyller säcken tills du anser att den är full. Du kan därför tömma säcken dagligen även om den inte är full utan att slösa på säckmaterial.

- Kostnadseffektiv: Minskad förbrukning ger lägre kostnad. Använd bara så mycket säck du behöver.

- Tidseffektiv: Stäng, töm och ladda en ny säck på 15-25 sekunder. En "oändlig" säck som alltid finns på plats.