• Baktillbehör
 • Nyheter
 • Bakplåt och formar
 • Dukning och servering
 • Kläder
 • Maskiner och apparater
 • Outlet
 • Kontakta oss direkt

   

  Meddelande

  Jag godkänner att mina uppgifter används för att bli kontaktad.

  Miljö - Att ta ansvar för miljöpåverkan

   

  Bakers miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en lönsamhet och ett starkt varumärke. Bakers är medveten om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

  För Bakers anställda innebär följande:

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • efterlevnad av gällande lagar och förordningar
  • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i vår verksamhet
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
  • bedriver ett internt miljöarbete som syftar till ett minimerat resursslöseri

  Miljöpolicyn i pdf-format

   

  Kvalitet - Att göra rätt från början

   

  Bakers är ett företag som efterlever de krav på produkter som kunden kräver.

  Bakers är ett företag som kontinuerligt förbättrar sin verksamhet för att uppnå en hållbar lönsamhet.

  Att arbeta på Bakers innebär följande:

  • rätt från mig, dvs jag överlämnar en kvalitet som är överenskommen internt eller externt
  • ett ansvar att rapportera brister
  • ett ansvar att komma med förslag på förbättringar
  • efterlevnad av gällande lagar och kundkrav

  Genom ett starkt kundfokus, väl dokumenterade processer och hög, teknisk kompetens samt engagerade medarbetare är målsättningen att ha en hög kundnöjdhet.

  Avvikelser analyseras och åtgärdas systematiskt.

  Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.

  Kvalitetspolicyn i pdf-format